DOTACJA UE – INNOWACJA PRODUKTU I PROCESU W FIRMIE GINZEL, S.R.O.

Od kwietnia 2015 w ramach realizowanej dotacji „Innowacja  produktu (szklanych kulek technicznych) i procesu w firmie Ginzel, s.r.o.“ z operacyjnego programu Biznes i Innowacja,  IV., przedłużenie II. Uruchomiliśmy dwie szlifierki firmy SMS Schonungen / Niemcy.

Wprowadzając te urządzenia do procesu technologicznego firmy, jeszcze bardziej udoskonaliliśmy precyzyjną produkcję kulek technicznych.